ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^