ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

13 มี.ค. 2563 0 707

ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

05 มี.ค. 2562 0 913

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 <<รายละเอียดประกาศ>>

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ธ.ค. 2561 0 528

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 0

1
^