รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพัชธพงศ์ คำฤทธิ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^