รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอุเทน คำสิงห์นอก

กลุ่มบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^