รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสนิท เชื้อสอน

กลุ่มบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดผู้อำนวยการกลุ่ม

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^