Personnel

รองศึกษาธิการจังหวัด

  • thumbnail

    นายอุดมศักดิ์ เพชรผา

    รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (รักษาการในตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี)

^