รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2)
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ สพฐ. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รายนางสาวหฤทัย อยู่คง
โดยไปรายงานตัวเข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์) ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
<<รายละเอียดประกาศ>>

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^