แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ. สังกัดสพฐ. ปี 63 เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงาน สพป.ศก.1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^