รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
(รับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2563)
<<คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่>>

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^