ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย

ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
ให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
>> รายละเอียดประกาศ <<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^