การขั้นและยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

การขั้นและยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

 
 
  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^