การเลื่อนการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง การเลื่อนการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
โทร.045-614015 , โทรสาร.045-614019 (เฉพาะในเวลาราชการ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^