สรุปผลการการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. กรณีปกติ ปี พ.ศ.2563

สรุปผลการการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีปกติ ปี พ.ศ.2563 

รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

                          สพป.ศก.1            ดาวน์โหลด
                            สพป.ศก.2            ดาวน์โหลด
                            สพป.ศก.3       
     ดาวน์โหลด

                                             สพป.ศก.4              ดาวน์โหลด
                            สพม.28         
         ดาวน์โหลด

 
       ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-614015  (ในเวลาราชการ)
               โทรสาร : 045-614019

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^