ปฏิบัติธรรมรุ่นพิเศษรุ่นผู้บริหารการศึกษาฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิบัติธรรมรุ่นพิเศษรุ่นผู้บริหารการศึกษาฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2563

        ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมรุ่นพิเศษ รุ่นผู้บริหารการศึกษาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^