ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการในการคัดเลือกบุคคลให้บรรจุและแต่งตั้งในการดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการในการคัดเลือกบุคคลให้บรรจุและแต่งตั้ง
ในการดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^