แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-4015 โทรสาร 0-4561-4019
E-mail : sisaketpeo@moe.go.th , sisaketpeo@gmail.com


^