มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล
>>คลิกอ่านรายละเอียดตามประกาศดังแนบ<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^