บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล

10 มี.ค. 2563 0 305

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล >>คลิกอ่านรายละเอียดตามประกาศดังแนบ<<

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ

05 ส.ค. 2561 0 397

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) คลิก Download เอกสาร

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ

05 ส.ค. 2561 0 839

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562) คลิก Download เอกสาร

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

20 มิ.ย. 2561 0 357

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

1
^