กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ


แบบรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ <<Download>>

ช่องทางร้องเรียนผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ <<คลิกที่นี่>>
 
^