ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสภาพและความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เรียน หน่วยงานทางการศึกษาตามบัญชีแนบ
       สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงในการนำไปใช้ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนเคราะห์หน่วยงานของท่านได้ตอบแบบสำรวจฯ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.surveycan.com/survey204396 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
<<หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา>>

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^